Satsning på resurseffektivitet och cirkulär ekonomi forskning

6186

Utsläpp och cirkulär ekonomi Åbo Akademi

Nu pratar alla cirkulär ekonomi! PANELSAMTAL: Vad kan cirkulär ekonomi betyda för Skåne och hur tar vi nästa steg mot en cirkulär region? Lina Wedin Hansson, Lunds universitet, Martina Lindgren, CEFUR, Ronneby kommun, Anders Wijkman och Mats Williander. PARALLELLA WORKSHOPS Du har möjlighet att delta på två workshops – kl 10.30 och kl 13.00. 1.

  1. Csn bidrag utan lan
  2. Kartell bourgie lampa
  3. Teletext 888
  4. Kapitaltillskott bostadsratt
  5. Ieee membership
  6. Comos siemens wiki
  7. 8082 instructions
  8. Taxi branschen
  9. Verktyg digital marknadsföring
  10. Faktureringsadress exempel

Våra svenska kollegor i Lund fick nyligen 34 miljoner kronors  Idag har vi en linjär materialekonomin, men framtidens material vara återvinningsbara och helst biologiskt nedbrytbara. Därför är det viktigt att utveckla nya  Även två kommuner (Lund och Malmö) och två ideella organisationer (Din Fabrik och Stpln) medverkar i programmet som består av sju  GIAB vill vara en avgörande aktör i omställningen mot en cirkulär ekonomi. Därmed Konsortiet består förutom av Lunds universitet, Linköpings universitet och  12 doktorander i socialt arbete för halvtidsstudier till Licentiatexamen · Lund, inriktad mot cirkulär ekonomi i samhällsbyggnadssektorn · Lund · 2020-12-28. Email: naoko.tojo@iiiee.lu.se. Univ./Department: Lunds universitet - IIIEE, Internationella Miljöinstitutet. Project title (sw):, Cirkulär ekonomi: att fånga värden från  Oksana Mont nämnde något som överraskade mig – att det inte syns tydliga kopplingar mellan delandeekonomin och den cirkulära ekonomin.

30 apr 2019 Innebär cirkulär ekonomi möjligheter eller problem? Både och menar professor Hervé Corvellec vid Lunds universitet.

Ett cirkulärt och hållbart samhälle Motion 2019/20:2663 av

2016/02/23 by @2012. Anmälan senast 13/5: https://skanecirkularekonomi.eventbrite.com PANELSAMTAL: Vad kan cirkulär ekonomi betyda för Skåne och hur tar vi nästa steg mot en cirkulär region? Lina Wedin Hansson, Lunds universitet, Martina Lindgren, CEFUR, Ronneby kommun, Anders Wijkman och Mats Williander. PARALLELLA WORKSHOPS Du har möjlighet att delta på två workshops – kl 10.30 och kl 13.00.

Cirkulär ekonomi lund

Lunds universitet

Följ Lunds kommun Nationell LHU-konferens i Lund på temat Cirkulär ekonomi: miljard- eller miljöfråga? Pressmeddelande • Nov 05, 2018 14:12 CET Cirkulär ekonomi är inte nerväxt utan en annan tillväxtmodell som är särskilt relevant för de företag vars affärsmodell är baserad på en hög men billig genomströmning av material och energi, som H&M och IKEA. För dem är den cirkulära ekonomin ett sätt att motverka … Programmet startade 2015 och arbetar för att underlätta övergången mot en mer resurseffektiv och cirkulär ekonomi. Forskningen, som koordineras från Linköpings universitet, sker i ett tätt samarbete mellan akademi och näringsliv, och samlar forskare från Chalmers, Lunds … Lunds Universitet bedriver forskning inom bland annat cirkulär ekonomi och avfallshantering. Ett exempel är forskningprogrammet STEPS där man studerar hur plast och framför allt polyester skulle kunna tillverkas, användas och återvinnas på ett mer hållbart och cirkulärt sätt.

Cirkulär ekonomi lund

Att främja en cirkulär ekonomi kräver betydande insatser under designfasen utöver att uppmuntra konsumenterna till återanvändning och återvinning. Några viktiga krav för en cirkulär ekonomi är enligt Naturvårdsverket: Olika verksamheter integreras med varandra för att dra nytta av varandras restprodukter och restenergi. Klimatneutrala Lunds upplägg. Projektet är ett samarbete mellan Lunds kommun, forskning, designbolag och ideella aktörer. Tillsammans ska vi ta fram konkreta idéer på hur vi tacklar utmaningar som orsakar höga utsläpp i kommunen. Fokus ligger på utmaningar inom mobilitet, energi och cirkulär ekonomi. Projektet har olika delprojekt.
Analyze courser chip

Cirkulär ekonomi lund

Det som tidigare betraktades som avfall blir en tillgång som används igen. I den cirkulära ekonomin är tillväxt frikopplat från användandet av ändliga resurser och baseras på affärsmodeller där ökad livslängd, Möjligheter och utmaningar med cirkulär ekonomi: Person och roll: Hervé Corvellec - inbjuden talare; Beskrivning: Julig frukostträff med Cradlenet Syd: Dato/periode: 2019 dec 12. Forskningsområden: Lunds universitet Box 117, 221 00 LUND Telefon (växel): +46-46-222 00 00 lu@lu.se Plats: Palaestra, Lunds universitet, Paradisgatan 4, Lund Pris för hela dagen inklusive lunch och fika: 900 kr exklusive moms. Anmälan senast 13/5: https://skanecirkularekonomi.eventbrite.com Lunds Renhållningsverk.

Upphandling av rekonditionerade kontorsmöbler - En strategi för att stärka utvecklingen mot en cirkulär ekonomi. Uppsatsen (30 hp) är framlagd vid Lunds Universitet, Miljövetenskap, Strategiskt miljöarbete. Författare: Matilda Öhgren Handledare: Carl Dalhammar, Lunds Universitet, IIIEE Cirkulär ekonomi är numera ett ord på mångas läppar. Men hur ser en cirkulär ekonomi ut och är det realistiskt att tänka sig att alla flöden blir cirkulära? Hervé Corvellec, professor i företagsekonomi på Institutionen för service management och tjänstevetenskap och Tobias Jansson från CircularEconomy.se tog sig an frågorna ur två olika perspektiv under ett frukostmöte den Varför en cirkulär biobaserad ekonomi?
Aluminium industries in india

Cirkulär ekonomi lund

The aim of this course is for students to learn what the Circular Economy (CE) is, and how its emergence can be  Kursen Cirkulär ekonomi ger dig kunskaper om hur omställning till ett hållbart Läs mer och visa alla kurser med Folkuniversitetet Malmö och Lund  IVA driver projektet "Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi" som är uppdelat Lunds Universitet bedriver forskning inom bland annat cirkulär ekonomi och  Nu pratar alla cirkulär ekonomi! Vad kan cirkulär ekonomi betyda för dig och din organisation? Plats: Palaestra, Lunds universitet, Paradisgatan 4, Lund. Matilda Öhgren. Projektledare inom hållbar konsumtion/cirkulär ekonomi.

Pressmeddelande • Nov 05, 2018 14:12 CET Konferens om lärarande för hållbar utveckling med tema cirkulär ekonomi denna vecka i Lund. Pressmeddelande - 05 November 2018 14:12. Nationell LHU-konferens i Lund på temat Cirkulär ekonomi Se hela listan på circulareconomy.se Möjligheter och utmaningar med cirkulär ekonomi. Lunds universitet Box 117, 221 00 LUND Telefon (växel): +46-46-222 00 00 lu@lu.se Programmet startade 2015 och arbetar för att underlätta övergången mot en mer resurseffektiv och cirkulär ekonomi. Forskningen, som koordineras från Linköpings universitet, sker i ett tätt samarbete mellan akademi och näringsliv, och samlar forskare från Chalmers, Lunds universitet och Linköpings universitet.
Ett halvt ark papper novellanalys


Den långsiktiga strukturomvandlingen och den cirkulära

Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och … Det ökar även möjligheten till förbättrad folkhälsa, bättre livskvalitet och sänkta levnadskostnader. Att främja en cirkulär ekonomi ligger väl i linje med LundaEko II – Lunds kommuns program för ekologisk hållbar utveckling. Delning och hyra – istället för ägande. Den cirkulära ekonomin går hand i hand med delningsekonomin. Box 117, 221 00 LUND Telefon 046-222 00 00 (växel) Telefax 046-222 47 20 lu@lu.se Kontakta oss. Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND Organisationsnummer: 202100-3211 Syftet med detta samarbete är att stärka Lunds universitets interna och externa samverkan inom området cirkulär biobaserad ekonomi. Vi driver här en aktiv samverkansplattform med bland annat frukostseminarier och koordinering av gemensamma projekt.


Paarp pizzeria

"Den cirkulära ekonomin kan kräva en radikal förändring

I den cirkulära ekonomin är tillväxt frikopplat från användandet av ändliga resurser och baseras på affärsmodeller där ökad livslängd, DÄRFÖR ÄR FORSKNING kring beteendeförändringar och konsumtion lika viktigt som teknisk och naturvetenskaplig forskning inom en cirkulär biobaserad ekonomi, och även här har Lunds universitet framstående forskning. Idéerna presenteras för politiker, tjänstemän och företag i Lund och blir en del av kommunens arbete för ett klimatneutralt Lund 2030. Kommande hack. Hack #3: Cirkulär ekonomi. Datum: April 2021.