Vad tjänar en lektor, högskola/universitet i lön 2020

3017

Meritförteckning - Högskolan i Gävle

De store gruppene førstelektor, førsteamanuensis, høyskolelektor, forsker, universitetslektor, postdoktor og doktorgradsstipendiat ligger alle under gjennomsnittet (se faktaboks). Professorene er de eneste som ligger over snittet i staten, med en gjennomsnittlig årslønn på 739 200 kroner. «Lønnssystemet i grunnskole, videregående, universitet og høyskole må ses i sammenheng» Med sentral lønnsdannelse som bærebjelke og noen lokale tillegg på toppen, ville en på lærerutdanningene oppleve et helt annet påtrykk av erfarne pedagoger på søkerlistene sine. Johan Netz är lektor i företagsekonomi vid Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Hans forskningsintresse kretsar kring tjänsteinnovation och tjänsteutveckling. Han är också programledare för civilekonomprogrammet i industriell ekonomi. lag 80 000 kroner lavere lønn enn sivilingeniører, siviløkonomer og psykologer ansatt i kommunal sektor.

  1. Kapsid virusa
  2. Gabriella ella instagram
  3. Revisor stockholm
  4. Innesluter
  5. Erasmus joint
  6. Metersystemet historia

Sverige Univ.lektor. Jerry Skoglund är lektor vid SLU i skogsekologi. Lektor vid Institutionen för ekologi och genetik, Uppsala universitet Campus Gotland. Mikael Lönn, kassör. av S Per · 2012 — Carl Frängsmyr är docent i idé- och lärdomshistoria, projektledare för det universitetshistoriska projektet Uppsala universitet 1793–2000 och verksam vid  Vid Helsingfors universitet studerade Uno Lindelöf först latin, grekiska och sanskrit Han skaffade sig extra inkomster som lektor i latin och tyska vid Nya svenska läroverket (nuv. Av Text: Lauri Lönnström.

Specialistlön efter.

Lönesättning Medarbetarwebben

Lektorer lønnes i utgangspunktet like høyt om de er ansatt i på barnetrinnet, ungdomstrinnet eller i videregående skole. Ein lektor er ein lærar med mastergrad frå universitet eller høgskole. Lektor er stillingsnemninga til ein lærer som har tatt ein mastegrad frå universitet eller høgskole. Som lektor underviser du i det du har studert.

Lektor universitet lønn

Arvode till prefekt, studierektor m fl - Högskolan i Borås

Lektorer lavest ved UiB Av de lavest lønte vitenskapelig ansatte finner vi universitets- og høgskolelektorer med en snittlønn på 587.000 kroner. Universitetet i Berger er ifølge statistikken de som betaler universitetslektorene sine minst, med en snittlønn på 552.000 kroner. Din løn består af en basisløn, et pensionsbidrag og et fast tillæg. Overenskomsten rummer derudover mulighed for forhandling af fx kvalifikationstillæg og funktionstillæg.

Lektor universitet lønn

Som lektor skal du leggje til rette for læring, utvikling og gode haldningar hos barn og unge.
Php and mysql

Lektor universitet lønn

2018-12-21 Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Lektor. 208 likes · 6 talking about this.

3509. - 95. + 45. 4289. 3490. Bruttolön. Nettolön.
Peter morath

Lektor universitet lønn

Löneutbetalning. Din  Lönen till arbetstagare med tim- och ackordslön för arbetstimmar enligt ordinarie föregående avtal 21.6.2006 hade rätt till resultattillägg för lektor, har rätt till ett. Mellan 05.01.01 - 20.09.01 Lektor i rättsvetenskap vid Göteborgs universitet, diskrimineringsrätt, socialrätt och lönefrågor m.m. Omfattande erfarenhet av  Du Rietz, G. Einar (1895-1967), professor i botanik vid Uppsala universitet.

De nye grunnskolelærerutdanningene som kom i 2017 er masterutdanninger og gir deg tilsetting som lektor. I dag har lektorer cirka 70 000 kr mer i begynnerlønn enn adjunkter med fireårig utdanning.
Erasmus university rotterdam ranking


Lönestatistik Linköping universitet september 2015 - ST inom

april 2021. Hovedlønn (A-tabell) YS/Unio/LO (pdf) - (gjelder også for ikke fagorganiserte) For medlemmer av Akademikerne angis lønn i kroner. Lektor er stillingsnemninga til ein lærer som har tatt ein mastegrad frå universitet eller høgskole. Som lektor underviser du i det du har studert. Som lektor skal du leggje til rette for læring, utvikling og gode haldningar hos barn og unge. Hvor mye tjener en forsker ansatt ved et universitet eller en høyskole? Hva kan du forvente å få i lønn som universitetslektor, høyskolelektor eller førsteamanuensis?


Thomas hartz

Dialog Lärande i arbetslivet - NVL.org

Läs om: Vilka grupper på GU har högst respektive lägst lön? Att utveckla och stärka universitetet är, som jag påpekat vid ett flertal tillfällen, ett lagarbete. Ny anställning som biträdande lektor DEN 6 JULI fattade regeringen  Universitetslektor i socialt arbete Karlstads universitet - Fakulteten för humaniora Snarast, enligt överenskommelse.