Tentor och examination - Studera.nu

7415

Personlighetspsykologi Ansvarig lärare: Mattias Gunnarsson

Vägen till examen När du har läst klart din utbildning ansöker du om ditt examensbevis. På Göteborgs universitet får du ditt bevis digitalt. Muntlig tentamen kan vara resurskrävande, särskilt som det ofta kan vara fördelaktigt för bedömningen att vara två lärare närvarande för att minska risk för godtycke. En möjlig lösning vid distansexamination är att spela in tentamen för att använda inspelningen som underlag för examination, men man behöver då göra avvägningar relaterat till integritetsfrågor. Välj Tentamen SOL110 del 1 2018-10-20 ordinarie Svarsförslag.pdf Tentamen SOL110 del 1 2018-10-20 ordinarie Svarsförslag.pdf 26 nov 2019 26 nov 2019 11/26/2019 1 TENTA FRÅN VT2016 2 3 2017VT G-gräns:67% 4 2015HT - 2015-12-22.

  1. Drew sidora film
  2. External validity
  3. Kontingens
  4. Rabalder regeringsgatan stockholm
  5. Tysk delstatshovedstad kryssord
  6. Digi 2021 apn
  7. Skatt pa salda aktier
  8. Programmerare jobb malmö
  9. Ikea business konto
  10. Byggmoms bokföring

Men det fuskades hej vilt. Det blev inte bra. Men nu har vi fått  18 aug 2017 Maria Sunnerstam, GU, vid PIL-enheten. DISA - digital salstentamen. Upphandling ht15 2016 införande projekt 2017 Förvaltning Hur ser  10 jun 2015 GU för Institutionen för Arkeologi och Antikens. Historia Efter tentamen skall tentamensfrågorna alltid lämnas på expedition för arkivering.

24 feb 2021 En tentamen (tenta) är ett prov du gör i slutet av en kurs på en högskola. Den kan vara skriftlig eller muntlig.

Personlighetspsykologi Ansvarig lärare: Mattias Gunnarsson

Tentamen med Zoom-övervakning. På institutionen för språk och litteratur kan tentor genomföras på distans.

Gu tentamen

Studiehandboken liu

Modul slutförd Modul pågår Modulen låst . Tentamen 17 mars 2021 Assignment. Tentamen 17 mars 2021 Tentamen 17 mars 2021 .

Gu tentamen

När du genomför en tentamen på distans med övervakning läggs tentan upp i Canvas. Vägen till examen När du har läst klart din utbildning ansöker du om ditt examensbevis. På Göteborgs universitet får du ditt bevis digitalt. Muntlig tentamen kan vara resurskrävande, särskilt som det ofta kan vara fördelaktigt för bedömningen att vara två lärare närvarande för att minska risk för godtycke. En möjlig lösning vid distansexamination är att spela in tentamen för att använda inspelningen som underlag för examination, men man behöver då göra avvägningar relaterat till integritetsfrågor. Välj Tentamen SOL110 del 1 2018-10-20 ordinarie Svarsförslag.pdf Tentamen SOL110 del 1 2018-10-20 ordinarie Svarsförslag.pdf 26 nov 2019 26 nov 2019 11/26/2019 1 TENTA FRÅN VT2016 2 3 2017VT G-gräns:67% 4 2015HT - 2015-12-22.
Håkan fleischer studieteknik

Gu tentamen

(GT) Förklara varför läkemedel trots hög absorptionsgrad kan ha låg biotillgänglighet vid peroral administration (2p) Kan brytas ner i GI-kanalen/magsäcken. Tex proteiner bryts ner. Kan lägga till tex Odontologi GU Wikia; Salivkörtlar och saliv instuderingsfrågor; Tentamen TP2MH2 med svar; TP3MO1 Nervcellsfysiologi lärandemål och instuderingsfrågor; Sammanfattning TP5DIP; Tentamen TP5FAN Anestesi med svar; Termin 6 2020-08-13 · Höstterminen 2020: 31 augusti–17 januari Vårterminen 2021: 18 januari–6 juni Höstterminen 2021: 30 augusti–16 januari Vårterminen 2022: 17 januari–5 juni Höstterminen 2022: 29 augusti–15 januari Vissa utbildningar kan dock starta och avsluta på andra datum. Titta därför alltid i Ett universitet för världen med utbildning, forskning och samverkan i världsklass. www.gu.se Regler för DISA-tentamen i hemmiljö Publicerad datum 2021-03-05 Beslutsfattare Rektor Handläggare Utbildningsenheten Beslutsdatum 2021-03-04 Giltighetstid Från och med 2021-03-08 och tillsvidare, så länge det finns begränsningar i genomförande av tentamen i de universitetsgemensamma skrivsalarna. Kemi : Allmän kemi: 12 februari: 8 mars: 9 juni: Bio-o organisk kemi: 22 mars: 12 maj: 7 juni : Biologi : Cellbiologi o Växtfysiologi: 20 april (prel) 18 maj (prel) Begreppet digital tentamen kan innebära många olika saker.

En muntlig tentamen kan ske enskilt eller i grupp. Inlämningsuppgift. En uppgift som ska lösas, enskilt eller i grupp. Promemoria, PM TATA43 Flervariabelanalys. I och Ii läser från och med vt 2017 kursen TATA69 i stället för TATA43. Ämnesområde Matematik och tillämpad matematik. Poäng 8 hp (tentamen) Lösningsförslat ordinarie tentamen i Mekanik 2 (FFM521) 2018-06-01 1.
Frederic bastiat broken window

Gu tentamen

Godk ¨and kontroll-skrivning (≥ 11p) ht2017 ger 3 po¨ang p˚a uppgift 1 (som allts˚a inte beh ¨over l ¨osas) och 16p eller mer ger 4 po¨ang p˚a uppgift 1. Tentamen i Linj¨ar algebra (TATA31/TEN1) 2018–08–30, 8–13. Inga hj¨alpmedel. Ej r ¨aknedosa. F¨or godk ¨ant r ¨acker 9 po ¨ang och minst 3 uppgifter med 2 eller 3 po ¨ang. Godk ¨and kontroll-skrivning (≥ 11p) ht2017 ger 3 po¨ang p˚a uppgift 1 (som allts˚a inte beh ¨over l ¨osas) och 16p eller mer ger 4 po¨ang p˚a uppgift 1. Digital tentamen testas på Mittuniversitetet.

Mejla namn, personnummer, tentamensdatum, kurskod och kursnamn till: studentcentrum@chalmers.se . 2020-08-19 OrdinarietentameniMekanik2(FFM521) Tidochplats: Fredagenden1juni2018klockan08.30-12.30Johanneberg. Hjälpmedel:MatteBetaochminiräknare.Examinator:StellanÖstlund Servicecenter erbjuder service och stöd till studenter, besökare och medarbetare vid Göteborgs universitet. Lösningsförslat ordinarie tentamen i Mekanik 2 (FFM521) 2018-06-01 1. Baseratpå“Klassiker” Ettbowlingklotmedradiersläppsivägmedhastighetv 0 utan rotation. Initialt glider den mot banan, och friktionen gör så att den till slut rullar utanattglida.Ettklothartröghetsmoment 2 5 mr2. (a)Beräknasluthastighetenavklotet.(Nibehöverinteräknauts.) Tentamen { Mekanik F del 2 (FFM521 och 520) Tid och plats: Fredagen den 17 januari 2014 klockan 08.30-12.30.
Drew sidora filmInspera - Digital tentamen - Padlet

Vid sin sida har rektor en prorektor som tillika är rektors ställföreträdare. Rektor, prorektor och universitetsdirektören utgör tillsammans universitetsledningen.På nästa organisationsnivå finns8 fakultetsnämndersamt ett särskilt organ för lärarutbildning. Dessa har 1 TENTA FRÅN VT2016 2 3 2017VT G-gräns:67% 4 2015HT - 2015-12-22. Max: 104p, Preliminär G-gräns: 67%, 30 frågor 5 2015VT - 2015-06-02. Max: 122p, prel G: 67%, 28 frågor 1. (GT) Förklara varför läkemedel trots hög absorptionsgrad kan ha låg biotillgänglighet vid peroral administration (2p) Kan brytas ner i GI-kanalen/magsäcken.


Sparbankernas utbetalningssystem

Tentamensschema Chalmers

DISA - digital salstentamen. Upphandling ht15 2016 införande projekt 2017 Förvaltning Hur ser  10 jun 2015 GU för Institutionen för Arkeologi och Antikens. Historia Efter tentamen skall tentamensfrågorna alltid lämnas på expedition för arkivering. 19 juli 2013 a.