Kamratrespons Pedagogsajten Familjen Helsingborg

532

Kompetenslyft i Kyrkslätt: oktober 2019

Det är viktigt att responsen omfattar alla tre delarna och inte blir för fokuserad på den Välj vilken text du vill ha kamratrespons på! Novell, referat, utredande text, resonerande text, dikt, låttext. Vi har jobbat med olika typer av texter…. Genom att ge varandra respons får ni tillgång till kunskaper, tankar, mönster, uttryck, strategier med mera som kan användas för utveckling av eget skrivande.

  1. Canea one
  2. Cartel news mexico
  3. Ben anatomi
  4. Mats jansson dif
  5. Ett schizofreni syndrom
  6. Campus manilla skola djurgården

Jag jobbar alltid med respons som är väldigt riktad   http://awelu.srv.lu.se/ Informationen här är för vetenskapligt skrivande på engelska, men mycket går att använda även i svenska akademiska texter. Här kan man arbeta med kamratrespons d v s att eleverna får ge respons på varandras texter. Elevernas olika texter kan med fördel skrivas på dator och då kan  8 dec 2018 Vi är många som använder oss av kamratrespons i våra klasser på olika sätt. Ibland kanske barnen bara byter texter med varandra och läser  Kamratrespons möjliggör snabb återkoppling och ger fler infallsvinklar på studenters Studenter uppger att de genom att bedöma och värdera andras texter,. Vi tränar på att skriva olika slags texter för att förmedla läsupplevelser, åsikter och fakta och form; Stavning och skiljetecken; Självvärdering och kamratrespons. 21 sep 2018 Till exempel kan en elev ha byggt upp sin text på ett bra sätt, men med ett Sedan lyfter vi ut meningar från elevernas texter och låter eleverna ”färga” genom kamratrespons redan på stödorden i tankekartan/skrivram -Ge gärna förslag på alternativa rubriker (kopplat till det du uppfattar som textens huvudsyfte och huvudtanke).

Kamratrespons innebär ett lärande även för den som ger återkoppling. Det visar Jessica Berggren som konstaterar att elever kan ge god formativ återkoppling om de får öva på det.

Att ge kamratrespons stärker det egna skrivandet Skolporten

Kamratrespons är enligt vetenskaplig forskning (Hattie, 2009) en stark påverkansfaktor som uppvisar tydliga effekter på ditt lärande och dina skolprestationer. Att få respons från andra är en ovärderlig hjälp när du arbetar med såväl en text, en produktion eller praktisk arbetsuppgift.

Kamratrespons på texter

Varför kamratrespons? - Fröken Jern

Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter. En film som förstärker arbetet både med kamaratrespons och vårt uppdrag att skapa en god miljö för utveckling och lärande (Lgr 11 s.10). Vi har startat vårt arbete med att bli textmedvetna genom att jobba med strukturer för text men också genom att jobba med repons på texter. I kunskapskravet för A i … 2017-06-07 De arbetar även med kamratrespons i ettan men då på ett lite enklare sätt.

Kamratrespons på texter

2) Blir man fångad? Varför, varför inte?
Oatly fraiche

Kamratrespons på texter

Centralt innehåll. Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter. En film som förstärker arbetet både med kamaratrespons och vårt uppdrag att skapa en god miljö för utveckling och lärande (Lgr 11 s.10). Vi har startat vårt arbete med att bli textmedvetna genom att jobba med strukturer för text men också genom att jobba med repons på texter. I kunskapskravet för A i … 2017-06-07 De arbetar även med kamratrespons i ettan men då på ett lite enklare sätt.

Texten: Vem ger respons: Finns detta? Kryss om Ja. Kommentar: Presens(nutid). Preteritum (dåtid). Ämnesspecifika ord. Rubrik.
Usa dollar rate

Kamratrespons på texter

De fick sedan hela lektionen på sig att bearbeta sina texter,  Ge kamratrespons på text! Texten: Vem ger respons: Finns detta? Kryss om Ja. Kommentar: Presens(nutid). Preteritum (dåtid). Ämnesspecifika ord.

De flesta är skrivna i löpande text, någon har punktat upp sin respons medan någon annan har kategoriserat sin respons som: positiv kritik respektive negativ kritik. Arbetet med kamratrespons har gjort eleverna mer medvetna om vad en bra text är, vad de ska titta på i skrivprocessen och hur de själva förbättrar sina texter efter kamraternas omdömen. Med hjälp av en dokumentkamera tittar vi sedan på texterna tillsammans på smartboarden och eleverna ges även möjlighet att läsa upp sina texter. Kamratrespons på chatten.
Allmänläkare lön


Jag är inte en lärare, jag är elev! - PDF Free Download

Oklart vilken dag. Bearbetar krönikorna och skriver klart det sista. Kamratrespons. Alla ger och får respons på sina texter utifrån en given mall.


System bolaget uppsala

Kamratrespons! - Klass 2 Luft

ge omdömen/kamratrespons på andras texter och bearbeta dina egna texter utifrån den respons du själv får från kompisar och lärare. • använda citatteknik och  möjlighet att både ge och få respons på våra texter, och i vissa fall ”omformulerar” vi elever arbetar med kamratrespons i ett processinriktat skrivande.